Banker Nyheter

Bankerna ser inte längre lika många hot i sin horisont. Detta framkom under ett seminarium i Almedalen tidigare i år, vilket rapporterades av Civilekonomen. Oron som tidigare funnits för fintech-bolagen och de utmanande uppstickarna är med andra ord mindre nu än den varit på länge.

De flesta banker har märkt av konkurrensen från andra långivare och fintech-bolag. I dagsläget är bankerna dock optimistiska om framtiden, mycket tack vare deras nya samarbeten och smarta tjänster.

Även i framtiden tros dock utmaningen ligga i att skapa tjänster som anpassar sig efter kunderna. För att möta detta behov av digitalisering har många banker redan i dagsläget inlett samarbeten med it-bolag som utvecklar såväl applikationer som internettjänster.

Framtiden är digital även för bankerna

Det råder ingen tvekan längre om vilken riktning bankverksamheten kommer att ta. Redan i dagsläget väljer många kunder sin bank efter vilka tjänster de erbjuder, och vilken funktion de fyller för kunden. Främst beror detta på en övergång till mer digitala betalningslösningar.

Även om nästan samtliga banker tillhandahåller bank och kreditkort så krävs nu även att  de kan hantera mer avancerade digitala betalningar. Tidigare har kompetensen för att utveckla dessa system inte alltid funnits hos storbankerna, vilket gett fintech-bolagen mycket spelrum.

Tänk på! Tidigare har bankerna inte utvecklat digitala lösningar i samma takt som fintech-bolagen, vilket gjort att konkurrensen blivit allt hårdare.

Förändringen som nu skett är bland annat att bankerna ingått samarbeten med företagen som besitter kompetensen för att utveckla tjänsterna digitalt. Swedbank är bara ett exempel på en bank som snabbt gått från en bristfällig digital struktur till att erbjuda flera digitala tjänster.

Rätt kompetens inom digitala tjänster fortsatt kritiskt

Trots den i många avseenden positiva framtidsinställningen finns det vissa orosmoment.

Mikael Nachemson, ordförande på Påmind, säger att inom en femårsperiod kommer bankmarknaden ha genomgått en förändring. Det största hotet kommer dock fortsatt vara att locka till sig spetskompetens. Denna utmaning som redan gör sig påmind kan alltså bli mer påtaglig i framtiden.

För bankerna finns det i praktiken enbart en sak att göra, att fortsätta bygga upp befintliga digitala strukturer och utveckla sina tjänster ytterligare.