person som sitter vid en dator och håller i en telefon och ett kreditkortMjukvarubolagen Aptic och Asitis går samman och bildar Nordens största kredit- och betallösningsföretag.

Banker Nyheter

Betaltechbolagen Aptic och Asitis går samman och bildar Nordens största företag inom kredit- och betallösningar. Sammanslagningen av mjukvarubolagen är ett resultat av konsument- och finansbolagens höga efterfrågan. 

Mjukvarubolagen Asitis och Aptic ska tillgodose de nya branschkraven 

För att tillgodose den ständigt växande efterfrågan av förbättrade betal- och kredittjänster har sverigebranschens ledande aktörer valt att gå samman. Tillsammans ska bolagen Asitis och Aptic leva upp till de höjda kraven. 

Aptics vd Knut Erik Storsul menar i bolagets pressmeddelande att ju bättre betal- och kredittjänsterna blir desto mer vinst, nöjda kunder och kostnadseffektiv teknik finns det att hämta. Enligt Storul är det också därför som allt fler företag väljer att koppla samman flera nyttiga tjänster, vilket i sin tur ökar kraven på alla aktörer i branschen. 

Asitis och Aptic slås samman efter 20 år sida vid sida

När Asitis och Aptic nu slås samman till ett enda stort mjukvarubolag i betal- och kreditlösningarnas tjänst efter 20 år vid varandras sida bildar de branschens största bolag inom de nordiska gränserna. Medarbetarantalet förväntas dubbleras under de närmsta tre åren och beräknas växa till en skara på 300 anställda. 

Karl Erik Storsul menar vidare att betaltjänsterna har fått ett tydligt uppsving efter att handeln till stor del har flyttats från de fysiska butikerna till butikerna på nätet. Bolagen har i samma veva fått möjlighet att utöka sina marginaler för att samtidigt kunna sänka kostnaderna och utöka servicen. Utmaningarna inom organisationen är att se till att alla system fungerar smidigt och som de ska. 

Bolagen har kundbaser runt om hela Europa

Idag har Aptic aktiva verksamheter i sex olika städer. Då talar vi om Stockholm, Skövde, Trollhättan, Århus, Oslo och Amsterdam. Under förra veckan genomfördes också första inbrytningen i en sjunde marknad, nämligen Schweiz. 

Eftersom majoriteten av våra kunder befinner sig i norra Europa är de verksamma orterna valda utifrån lokal kompetens som en del i att förenkla rekryteringsarbetet, menar Karl Erik Storsul vidare. 

Näringslivet har blivit bättre på att använda betal- och kredittjänsterna mer effektivt

Under de senaste åren har näringslivet börjat använda sig av betal- och kredittjänsterna på ett bättre och mer effektivt sätt än innan. Flera bolag följer nu samma exempel för att förbättra sina marginaler, service och få ökad kontroll. 

Konsument- och finansbolagen kommer med andra ord koppla samman finansiella tjänster i form av kredit, faktura och leasing för att stärka sina positioner på marknaden, avslutar Karl Erik Storsul.