Banker Nyheter

Under de första sex månaderna 2018 såg Kronofogden en betydande ökning av krav på obetalda räkningar. Det handlar om en ökning på närmare 13 procent jämfört med samma period föregående år. 

Från den första januari fram till slutet på juni månad i år hade Kronofogden 587 000 betalningskrav på obetalda räkningar. I en jämförelse med det första halvåret 2017 innebär det en ökning med 12,7 procent. 

Kronofogdens ärenden växer i antal bland alla åldersgruppen

Runt 273 000 personer har varit sena med att betala sin räkningar, vilket innebär en ökning omfattande 10,2 procent jämfört med 2017. 

Kronofogdens ärenden har ökat inom samtliga åldersgrupper. Samma gäller bland båda könen. Däremot gäller de största ökningarna för grupperna unga vuxna i åldrarna 18 till 25 år, personer i den yngre medelåldern mellan 26-34 år och även bland pensionärer i åldrarna 65 år och uppåt. 

Det minsta antalet ökningar av ärenden hos Kronofogden hittar man i gruppen som är i åldrarna 45-54 år.

Kraven har fördubblats hos landstingen

Av den totala ökningen står landstingen för 28 procent samtidigt som deras krav har mer än fördubblats. Första halvåret 2017 lämnade de in 15 000 ärenden till Kronofogden för att under samma period i år lämna in hela 35 000 ärenden. 

Det har visat sig att många av de personer som inte betalat sina räkningar från landstingen har en historia med ekonomiska svårigheter. Av 8 000 slumpvist utvalda personer var 65 procent redan registrerade hos Kronofogden. 

En stor del av kraven knyts till näthandeln

Förutom ökningen av ärenden från landstingen har Kronofogden även sett en tydlig kravökning relaterad till näthandeln. En utveckling som drivs av enkelheten med att betala varorna genom faktura vilket i sin tur har lett till urskiljandet av nya konsumtionsmönster. Denna ökning har man bland annat sett hos många ungdomar.

Enligt Andrea Gleerup, som är enhetschef på Kronofogden, borde köp på faktura kreditklassas. 

– Rent krasst är fakturaköp att betrakta som en kredit, vilket kan inbjuda till köp som man egentligen inte har råd med. Ofta erbjuds olika typer av avbetalningsplaner, som av köparen kan uppfattas som förmånliga, men som i slutändan gör att köpen blir betydligt dyrare än vad man trodde från början, säger Andrea Gleerup.