Två unga kvinnor håller i shoppingbagar och take away kaffe och tittar i skyltfönsterHemestern kan gynna den svenska handeln och den ökade inhemska konsumtionen kan väga upp för det totala försäljningstappet. Foto: Ivanko80/Shutterstock.com

Ekonomi Nyheter

Den svenska handeln kan räddas av att allt fler väljer att semestra hemma. Den totala försäljningen väntas uppgå till 210 miljarder kronor, vilket är en ökning med 1,5 procent enligt Svensk Handel.

Ökat hemestrande räddar den svenska sommarhandeln

Svenskarnas köp- och resebeteende påverkas av den pågående coronapandemin. Dagligvaruhandeln gynnas av att fler stannar i Sverige. Midsommar är ett av årets viktigaste försäljningstillfällen och för 7 av 10 inom dagligvaruhandeln är midsommar en viktig högtid.

Enligt Svensk Handels bedömning skulle matförsäljningen öka med 900 miljoner kronor under midsommarveckan.

Svensk Handels chefsekonom, Johan Davidson, säger att dagligvaruhandeln är en av de branscher som gynnas av att fler väljer att stanna hemma i sommar. Men alla måste hjälpas åt att ta ansvar när trycket på matbutikerna ökar, speciellt under en sådan vecka som midsommarveckan.

Färre turister påverkar handeln

Cityhandeln och gränshandeln påverkas av att turisterna blir färre i sommar. Men Svensk Handel har däremot gjort bedömningen att den ökade inhemska konsumtionen kan väga upp för det totala försäljningstappet i detaljhandeln. 

Den totala försäljningen av svensk handel väntas öka

Enligt Svensk Handels försäljningsrapport för juni, juli och augusti väntas den totala försäljningen öka med 1,5 procent vilket innebär att handeln kommer uppgå till 210 miljarder kronor.

Enligt Johan Davidson är det coronautbrottet som slagit hårt mot handeln. Men köpkraften hos de svenska hushållen är i grunden god. Detaljhandelns försäljningstapp och minskad utländsk turism kan vägas upp av att den inhemska konsumtionen ökar. Bedömningen från Svensk Handel är att detaljhandelsförsäljningen kommer fortsätta att återhämta sig under sommaren.

11 000 sommarjobb kan skapas 

Rapporten från Svensk Handel visar också att var tredje butik kommer att ta in extrapersonal under sommaren. Det betyder att det kan skapas 11 000 sommarjobb, vilket är bra för landets unga. Det är visserligen 8 000 sommarjobb färre i detaljhandeln jämfört med 2019 då det fanns 19 000 sommarjobb.

– För landets unga är handeln en viktig väg in på arbetsmarknaden. Även i sommar kommer många att få chansen att arbeta extra. I tider som dessa när arbetslösheten ökar är varje jobb som skapas väldigt betydelsefullt både för samhället och individen, säger Johan Davidson.

Sommarvädret kan vara avgörande för hur handeln blir. Matbutikerna hoppas på en sommar med mycket sol medan majoriteten av sällanköpshandlare tror att deras försäljning gynnas mer av en mulen sommar.