Illustration av coronavirusets påverkan på ekonomin med staplar och en pil som visar nedgångCoronakrisen slår hårt mot svensk ekonomi. Arbetslösheten kommer öka rejält och flera företag kommer gå i konkurs. Flera chefsekonomer anser att Riksbanken borde sänka räntan. Foto: OSORIOartist/Shuttestock.com

Ekonomi Nyheter

Under kommande år riskerar arbetslösheten att stiga rejält. Christina Nyman, Handelsbankens chefsekonom, anser att Riksbanken bör sänka räntan och hon får medhåll från andra ekonomer, skriver SvD Näringsliv.

Riksbanken lämnar i dag besked om räntan. De flesta analytiker tror att Riksbanken kommer lämna räntan oförändrad, men det finns flera ekonomer som anser att det vore bättre om Riksbanken sänkte räntan under rådande coronakris.

Olyckligt om räntan lämnas oförändrad

Handelsbankens chefsekonom, Christina Nyman, var under många år en av Riksbankens toppchefer och har många gånger i sin roll på centralbanken tillsammans med riksbankschefen presenterat flera räntebeslut.

Enligt Christina Nyman vore det olyckligt om Riksbanken väljer att lämna räntan oförändrad om Sverige befinner sig i en djup ekonomisk kris.

Sänk räntan rejält för att få igång konsumtionen

Christina Nymans uppmaning till Riksbanken är att sänka räntan rejält. I stället för att sänka räntan med 0,25 procent, vilket man normalt gör, borde man ta i och sänka räntan från 0 till minus 0,5 procent.

En räntesänkning gör att både företag och hushåll får mer pengar över i plånboken som de i sin tur kan spendera vilket leder till en stimulans i ekonomin och en arbetslöshet som hålls nere.

Ekonomiska argument talar för räntesänkning

Enligt Christina Nyman talar de ekonomiska argumenten för en räntesänkning och i sina argument får hon medhåll från Konjunkturinstitutets prognoschef, Ylva Hedén Westerdahl. Enligt Ylva Hedén Westerdahl är vi på väg in i en djup lågkonjunktur, och en räntesänkning innebär att hushållens och företagens räntekostnader minskar.

Även Thomas Jellvik, ekonom på DNB i Stockholm, anser att man borde sänka räntan. Men det tror han inte att Riksbanken kommer att göra. De har varit tydliga med att en räntesänkning inte är det bästa vapnet för stunden. Även Ylva Hedén Westerdahl tror inte att Riksbanken kommer sänka räntan. 

Ingves tror inte att minusränta hjälper

Enligt Ingves kan en minusränta stjälpa i stället för att hjälpa. En minusränta skulle leda till att bankerna skulle tvingas till att betala för sitt överskott som de sparar hos Riksbanken. Det skulle kunna leda till att ekonomin skadas eftersom ökade kostnader kan leda till att bankerna minskar sin utlåning under rådande coronakris. 

Riksbankens huvudsakliga uppgift är att hålla inflationen stabil på 2 procent, något man nu ligger långt ifrån. Inflationen steg bara med 0,6 procent i mars. Coronakrisen är en bidragande orsak till den svaga utvecklingen. Det har lett till att företagens och hushållens efterfrågan har minskat och att oljepriset fallit. 

Svensk ekonomi kan sjunka med sju procent

Arbetslösheten ökar och ser ut att kunna stiga till den högsta nivån sedan finanskrisen. Samtidigt ökar antalet varsel till rekordnivåer. 

Finansminister Magdalena Andersson har varnat för att ekonomin i Sverige kan minska med sju procent i år. Att inte sänka räntan i ett sådant läge är märkligt med tanke på att flera andra centralbanker har valt att lätta på sin penningpolitik för att stimulera ekonomin.