miniatyr av shoppingvagn med munskydd står på en laptopE-handeln har varit mycket optimistiska under pandemin. Men nu visar Handelsbarometern på en viss nedgång av framtidstron. Foto: ae ssp/Shutterstock.com

E-handel Nyheter

Den påbörjade vaccineringen mot covid-19 ger butikerna hopp om en ljusare framtid. Det visar resultaten från Handelsbarometern för januari månad. Framtidstron inom e-handeln tar i samma veva ett litet kliv bakåt, skriver Breakit.

E-handeln har som bekant fått sig en rejäl uppsving under pandemin. Svenska folket har handlat på nätet som aldrig förr under året som varit, när riktlinjerna rått oss att hålla oss borta från platser där mycket folk har samlats.

Samtidigt har personal i de fysiska butikerna haft dystrare utsikter. Restriktionerna för att undvika trängsel har varit hårda, och därmed slagit hårt mot många butikers ekonomi.

Handelsbarometern mäter framtidstron inom handeln

Det här olika situationerna avspeglar sig tydligt i den Handelsbarometer som branschorganisationen Svensk Handel tagit fram. Barometern mäter framtidstron inom handelsbranschen genom att väga samman branschens förväntningar på lönsamhet, försäljning och antalet anställda.

För fysiska butiker har mätningarna visat på pessimistisk syn på framtiden, medan e-handelns siffror har varit mycket optimistiska.

Butikerna mer positiva när vaccineringen har påbörjats 

I januari syns dock en viss förändring i Handelsbarometern. Index för de fysiska butikerna har börjat öka under månaden och ligger nu på 78,2, jämfört med 77,7 i december månad. 

Svensk Handels vd Karin Johansson tror att planerna för vaccinering hänger ihop med resultatet för januari månad.

– Att vaccinationsarbetet påbörjats inger hopp och bidrar till att fler kan se en tillvaro bortom krisen, kommenterar hon resultatet enligt Breakit.

E-handelns index backar, men är fortfarande högt

Under samma period har index för e-handlarna i stället rör sig neråt. Deras index är nu på 12,2, vilket är 1,9 enheter lägre än förra månaden.

Med det sagt är e-handlarna fortfarande mycket mer optimistiska i dag jämfört med januari förra året. Att Handelsbarometern visar en viss nedgång från i december betyder alltså inte att e-handeln inte ser några ljusa framtidsutsikter på grund av vaccineringen.