Banker Nyheter

Kreditkortsjätten och betalningsförmedlaren Visa vill inte hantera bitcoins. Detta framkommer av ett uttalande av vd:n Alfred Kelly under januari 2018. Enligt honom vill inte Visa förmedla betalningar med valutor som inte är utfärdade av en stat och han säger även att bitcoin bör betraktas som en handelsvara.

Delade åsikter om framtiden för bitcoin 

Kryptovalutan bitcoin som tidigare varit måttligt intressant för sparare har idag blivit en alltmer vanlig investering även för svenskarna. Att allt fler vill handla och investera i bitcoin kan man lätt förstå – värdeökningen har legat på 1000% det senaste året. Även om marknaden nu lugnat sig efter flera krascher så ställer allt fler krav på att företag ska hantera och acceptera bitcoin som betalningsmedel. 

Tänk på! Även om bitcoin uppvisar stora värdeökningar bör det betraktas som en tillgång med mycket hög osäkerhet. 

Den stora förändringen som kryptovalutor i största allmänhet har medfört har ställt flera företag på sin spets. De som tidigt uttalade sig om riskerna fick efter de stora värdeökningarna mycket kritik. Trots detta ställer sig många företagsledare och finansiella experter tveksamma till valutan främst eftersom att ingen ansvarar över den. Till den skara ställer sig nu även Visa som meddelar att man inte kommer förmedla kryptovalutor utan enbart valutor utfärdade av stater. Anledningen till detta kan sägas vara självklar – det finns ingen tydlig ansvarstagare för bitcoin. 

Visas inställning inte ovanlig 

Hela situationen har många likheter med en generationskonflikt där äldre experter ratar många yngres optimism för dessa nya betalningsmedel. Även om många har blivit förmögna tack vare placeringar i Bitcoin tror inte många att denna utveckling bli långvarig. Visa och flera andras företags negativa inställning har även påverkat marknaden som har blivit allt mindre lönsam. Utöver det har det även skett flera uppmärksammade fall av hackerattacker som har stulit Bitcoins och kryptovalutor för miljardbelopp. 

Tips! För dig som har investerat i kryptovalutor bör det vara hög prioritet att säkra dessa tillgångar. 

Visa som företag har tidigare legat i framkant med transaktioner via kreditkort. Att ett teknologiföretag som tidigare satsat stenhårt på innovativa idéer nu nobbar bitcoin betraktar många som illavarslande för kryptovalutans framtid.