Banker Nyheter

Mastercard har registrerat ett nytt patent för att hantera betalningar med kryptovalutor. Även om detaljerna inte är helt kända rör det sig om ett kreditkort som kan betala en viss del med de digitala valutorna.

Patentet registrerades troligtvis för att ta höjd inför det ökade intresset av kryptovalutor. Under senare tid har de blivit ett allt mer populärt betalningsmedel då de erbjuder en anonymitet och säkerhet som många anser saknas hos traditionella betalningsmetoder.

Patentet tros innebära snabbare hantering för handel med kryptovalutor, vilket hittills har varit ett stort problem, då transaktionerna kan ta timmar att gå igenom i extrema fall.

Mastercard satsar på digitala valutor

Mastercard profilerar sig gärna som den aktören som ligger i framkant, vilket de i detta fall även verkar göra. Även om valutor som Bitcoin har sett stora ökningar i både popularitet och värde så har betalningsmetoderna hitintills varit begränsade.

De långsamma transaktionerna har avskräckt många från att använda valutan i vardagen, och i dagsläget sker mycket handel med kryptovalutor enbart i investeringssyfte.

Mastercards nya patent kan dock innebära att man kan betala med en andel med kryptovalutor omgående. Detta rapporteras av bland annat VA. Om detta stämmer så kan handeln få se en snabb övergång till flera transaktioner med kryptovalutorna.

Kryptovalutorna fluktuerar snabbt

Oavsett vad man har för åsikter om kryptovalutor är det svårt att förneka deras volatilitet. Under de få åren som fenomenet existerat har sett uppgångar på flera tusen procent under kort tid, samtidigt som värderas inte heller är ovanligt.

I fallet med Bitcoins tros mycket bero på att tidiga investerare äger en stor andel av det begränsade antalet Bitcoins samt att många spekulanter gör marknaden känslig för rykten och flockmentalitet.

Vid en mer utbredd användning som betalningsmedel är det dock möjligt att flera kryptovalutor skulle få en stabilare värdeutveckling. I dagsläget är det nämligen något komplicerat att handla med exempelvis Bitcoins då det kan innebära att man överbetalar kraftigt om valutan stiger under tiden för transaktionen.