Man håller fram sitt betalkort mot en betalterminal och betalar genom att blippa kortet.Mastercard höjer beloppsgränsen för att underlätta shoppingupplevelsen. Gränsen höjs till 400 kronor i Sverige och till 50 euro i de flesta euroländerna. Foto: StockphotoVideo/Shutterstock.com

Banker Nyheter

Mastercard har höjt beloppsgränsen i Europa för kontaktlösa betalningar. För att förbättra shoppingupplevelsen implementerar 29 länder nya beloppsgränser, och i Sverige höjs gränsen från 200 kronor till 400 kronor. 

Under den senaste tiden har användningen av betalningsmedel som kontaktlösa kort och mobila enheter ökat rejält i Europa. 75 procent av alla transaktioner som sker med Mastercard är kontaktlösa, det vill säga att kortet blippas. Att Mastercard höjer beloppsgränsen innebär att kortinnehavarna kan göra fler betalningar till ett högre belopp både på ett snabbt och säkert sätt utan att behöva ange sin pinkod.

Kontaktlösa betalningar är den vanligaste betalmetoden

Enligt ansvarige för produkt och innovation på Mastercard i Europa, Milan Gauder, var Mastercard först med att förstå möjligheterna och se till att alla betalningsterminaler från och med 1 januari 2020 blev kontaktlösa. Kontaktlösa betalningar är något som människor snabbt har tagit till sig, och man kan se att det är den metoden de föredrar att använda när de genomför sina betalningar i vardagen.  

– Att höja beloppsgränsen för kontaktlösa betalningar reflekterar människors beteenden, hur snabbt det kan förändras för att gör deras vardag enklare och snabbare, säger Milan Gauder.

Kontaktlösa betalningar accepteras i princip överallt

Kontaktlösa betalningar anses vara säkra och accepteras i dag i princip överallt från restauranger, butiker, taxi, kollektivtrafiken och i olika typer av automater. Det är ett mycket enkelt och smidigt sätt att genomföra sin betalning. 

Enligt Milan Gauder har Mastercard under en längre tid rekommenderat kontaktlösa betalningar, som är ett snabbt, enkelt och säkert sätt att betala. Att höja beloppsgränserna betyder inte bara en större frihet för de som redan använder sig av kontaktlösa betalningar. Det kommer att ge ytterligare stöd till människor i deras vardagliga utmaningar. 

I Sverige höjs alltså gränsen till 400 kronor och i de flesta länderna som använder sig av euro höjs gränsen till 50 euro.