Foto: Ton Anurak/Shutterstock.com

Banker Nyheter

Digitala betallösningar och digitala banktjänster fortsätter att öka. Det förenklar vardagen för många men försvårar den för personer i digitalt utanförskap. Därför har regeringen nu kommit med ett förslag som ska tvinga bankerna att hantera kontanter. Högst 0,30 procent av befolkningen får ha längre än 2,5 mil till närmaste plats för kontantuttag.

Vi lever i ett samhälle där kontanter är på väg bort. De digitala betallösningarna fortsätter att öka över hela landet. På landets banker märks det inte minst. Kontanthanteringen har successivt blivit mindre vilket har fått många banker att minska sin kontantservice.

Nu kommer dock regeringen med ett lagförslag som ska tvinga bankerna ha tillhandahålla möjligheten att ta ut och sätta in kontanter. Det ska framför allt hjälpa personer som lever i ett digitalt utanförskap och har svårt att hantera betalkort och digitala betallösningar.

Kontantservicen har minskat på glesbygden

Det är framförallt på glesbygden som bankerna har övergått till digitala lösningar och slopat kontanthanteringen. Per Bolund, som är finansmarknadsminister, säger att det är viktigt att värna om kontanter som betalningsmedel.

Enligt det nya lagförslaget ska det finnas krav på hur långt man ska få ha till en plats för kontantuttag. Högst 0,30 procent av svenskarna får ha länge än 2,5 mil till en plats för kontantuttag medan högst 1,22 procent får ha längre än 2,5 mil till närmaste plats för insättning av kontanter.

Lagförslaget omfattas av storbankerna

Det är i dagsläget sex banker som kommer att beröras av lagförslaget. Det är Nordea, Swedbank, Handelsbanken, SEB, Länsförsäkringar bank och Danske Bank.

Det nya förslaget är dock inte tänkt att beröra villkoren för service och handel.

Regeringen föreslår att kravet ska börja gälla den 1 januari 2021. Det är Finansinspektionen och Post- och telestyrelsen som ska se till att bankerna uppfyller kraven.

Foto: Ton Anurak/Shutterstock.com