Vad är ett kreditkortsnummer?

Ett kreditkortsnummer är helt unikt och identifierar just ditt kreditkort. Kreditkortsnumret är kopplat till ditt konto på den bank som utfärdade ditt kreditkort. Kreditkortsnumret står på framsidan av ditt kreditkort. Det är med ditt kreditkortsnummer som du gör dina inköp på bland annat internet. 

När du handlar på internet behöver du skriva in ditt kreditkortsnummer. För att köpet ska vara säkert behöver du även skriva in en kod som kallas för CVC eller CVV, vilket är de tre eller fyra säkerhetssiffrorna som står på baksidan av kortet.

Det gäller att vara försiktig och inte lämna ut sitt kreditkortsnummer utan vidare. Det finns tjuvar som kan spåra ditt kreditkortsnummer för att sedan använda din kredit och tömma kontot på pengar genom bland annat låtsasköp. Det är viktigt att du använder kortet på ett säkert sätt och att du skyddar din pin-kod. Det är även viktigt att du förvarar ditt kort och alla dina koder säkert så att ingen kan hitta dem tillsammans med dina kreditkort.

Tänk på! Var försiktig med vem du lämnar ditt kreditkortsnummer till. Handlar du till exempel på en mindre, okänd webbutik är det viktigt att du kollar att företaget verkar pålitligt. Sök på nätet efter recensioner från andra användare och liknande.

Om du misstänker att någon har fått tag på ditt kortnummer på något sätt eller fått veta vilken kod du har ska du spärra kortet omedelbart.

Ditt kreditkort tillsammans med din kod är en personlig värdehandling.

Tänk på att:

  • det bara är du som får använda ditt kort vid kontantuttag och kortbetalning
  • aldrig lämna ut koder eller kortuppgifter via e-post, i sociala medier som till exempel Facebook eller om du blir uppringd på telefon
  • förvara kortet säkert.

Vad betyder siffrorna på kortet?

Siffrorna på kortet har olika betydelser. Första siffran på kortet visar vilken bransch kortutgivaren tillhör. Det finns nio olika branschkategorier, och varje siffra representerar en bransch. Totalt har kortet 16 siffror.

Branschkategorier:

  • Flygbolag = 1 eller 2
  • Rese- och nöjesbranschen = 3
  • Bank- och kreditföretag = 4 eller 5
  • Handel och bank = 6
  • Bensinbolag = 7 
  • Telekommunikation = 8
  • Statliga bolag = 9

Siffrorna 2 till 6 på kortet är kortutgivarens id-nummer och visar lite mer specifikt vem som har ställt ut kortet. Eftersom alla kortbolag över hela världen använder sig av exakt samma metod kan alla kort kontrolleras genom kortutgivarens id-nummer.

Siffra 7 till 15 på kortet är kortinnehavarens kontonummer. Om alla siffror används ger det tusen miljarder olika kombinationsmöjligheter, men de flesta korttillverkare använder bara nio siffror.

Den sista siffran på kortet är en kontrollsiffra. Den kan tillsammans med en algoritm upptäcka enkelfel, alltså en felskriven siffra. Det är samma metod som används när det görs kontroll av personnummer, bankgironummer, plusgironummer och bankkontonummer.

Vad är CVC-kod och CVV-kod?

CVC-kod eller CVV-kod är en tre- eller fyrsiffrig kod som i princip alltid sitter på baksidan av kortet och bevisar att kortet är äkta. Koden heter CVC-kod om du har ett Mastercard och CVV-kod om du har ett Visakort. Båda koderna fyller dock samma funktion.

CVC- eller CVV-koden går inte att läsa av med kortets magnetremsa. Därför kan betalningsmottagaren veta att du har ett äkta kort om du kan uppge din CVC- eller CVV-kod när du handlar. Det är ett sätt för betalningsmottagaren att säkerställa att du inte använder till exempel en skimmad kopia av kortet eller en kortnummergenerator.

Skimmade kort är kort där bedragaren har kopierat informationen på magnetremsan genom att manipulera en bankomat eller en betalkortsautomat. Om kortet saknar CVC- eller CVV-kod är kortet inte giltigt.

Ekonomi & Finans
Ekonomi & Finans Matyas Dios info@kreditkort.nu