Utfärdandenummer, även känt som issue number, är en unik siffra som används av Visa och Mastercard för att identifiera och spåra plastkort som utfärdas till kunder. Detta nummer är viktigt, eftersom det hjälper finansinstitut och kreditkortsutgivare att följa kortens livscykel och förebygga bedrägerier.

Utfärdandenummer
Innehåll

Förklaring av Visa och Mastercard utfärdandenummer

Utfärdandenummer är en unik identifierare för ditt Visa eller Mastercard. När du betalar med ditt kort används detta nummer för att bekräfta att kortet är utgivet av rätt bank eller finansinstitut. Utfärdandenumret säkerställer att transaktionen hanteras korrekt och skyddar dina personliga uppgifter. 

VISA-kort: För Visa börjar det vanligtvis med nummer 4.

Mastercard: För Mastercard börjar det vanligtvis med nummer 5.

Här kan du läsa om:

Andra kreditkorts utfärdandenummer

American Express är en kreditkortsleverantör som också har issue numbers. För American Express-kort används issue numbers för att legitimera transaktioner och skydda mot bedrägerier. Dessa nummer, kända som CID, består av fyra siffror och finns på kortets framsida.

Vanliga frågor om issue number

Är Maestro-kortets utfärdandenummer likadant som för Visa och Mastercard?

Maestro-kortets utfärdandenummer är vanligtvis 5, liknande Mastercard.

Finns det utfärdandenummer på alla bankkort?

Ja, alla bankkort har ett utfärdandenummer för att identifiera kortutgivaren.

Vad är skillnaden mellan kortnummer och utfärdandenummer?

Kortnumret är den kompletta serien av siffror på ditt kort, medan utfärdandenumret är de första siffrorna som identifierar kortutgivaren.

Hur kan jag hitta mitt utfärdandenummer om det inte är på kortet?

Om det inte finns på kortet, kontakta din bank eller kortutgivare för att få information om ditt utfärdandenummer.

Källor: