En hole-in-one-försäkring täcker traditionella kostnader som uppstår när en golfspelare gör en hole in one, till exempel att bjuda medspelare på champagne. Erbjudna ersättningar varierar, men kan ligga mellan 1 000-2 000 kronor.

Hole-in-one försäkring
Innehåll

Andra skydd som försäkringen kan innefatta

En Hole-in-one försäkring kan även innefatta skydd och ersättning för stulen eller förstörd golfutrustning. 

Vanligtvis ingår denna försäkring som en del av en tilläggsförsäkring för golf eller med vissa kreditkort, såsom Moregolf Mastercard. Den kan också vara inkluderad i exklusiva platinumkort som Eurocards Platinum-kort. Denna försäkring erbjuder ofta försäkringsskydd som gäller globalt.

Signerade scorekort regel

Golfförsäkring

Försäkringen ska gälla är det ofta ett krav att du har följt så kallade signerade scorekort regeln:

  1. Hole-in-one måste vara gjort under en officiell golfrunda
  2. Scorekortet måste vara undertecknat av minst en medspelare
  3. Försäkringsbolaget kan begära att se scorekortet som bevis

Det är viktigt att följa försäkringsbolagets villkor för att få ersättning och undvika onödiga självriskkostnader.

Svenska Golfförbundet rekommenderar att teckna en golfförsäkring

Svenska Golfförbundet rekommenderar golfare att teckna en golfförsäkring som kan ge ekonomiskt stöd vid olyckor eller skador. 

Ett tips är att undersöka om din nuvarande försäkring redan har täckning för sådana händelser eller om du kan lägga till golfförsäkring hos ditt försäkringsbolag för en liten kostnad.

Vanliga frågor om Hole-in-one försäkringen

Vilka försäkringsbolag erbjuder hole-in-one-försäkring?

Flera försäkringsbolag erbjuder hole-in-one-försäkring, exempelvis Zurich Försäkring, Folksam och Zmarta.

Finns det några begränsningar gällande hole-in-one-försäkring?

Begränsningar kan variera mellan försäkringsbolag, men försäkringen gäller oftast endast när champagneserveringen betalas med kort direkt efter händelsen.

Ingår hole-in-one-försäkring i min hemförsäkring?

Hole-in-one-försäkring kan ingå i din hemförsäkring om du har tecknat en golftilläggsförsäkring hos ditt försäkringsbolag.

Hur kan jag teckna en hole-in-one-försäkring?

Teckna en hole-in-one-försäkring genom att kontakta ditt försäkringsbolag och lägga till en golftilläggsförsäkring till din hemförsäkring.

Källor