Vad är kredittid?

Kredittid är tiden du har på dig från att du har köpt något eller fått en faktura tills du måste betala tillbaka din skuld, dvs. löptiden för din kredit. När det gäller återbetalning av större lån som till exempel bostadslån är det lånebeloppet som styr kredittiden, men när det kommer till kredittid på kreditkort är det i regel ett fast antal dagar. Att betala tillbaka ett huslån kan ta många år, och därför har bostadslån en väldigt lång kredittid. Billigare varor köpta på ett kreditkort har kortare kredittid, ofta cirka 30 dagar.

Kredittiden skiljer sig åt beroende på vilka regler företaget som gett ut krediten har. Det finns ingen lag som säger att kredittiden måste vara på 30 dagar, även om det är det som de flesta företag använder sig av. Vissa företag har 10 dagars kredit och andra företag kan ha upp till 30 dagars kredit. 

Det är bra för både köpare och säljare om kredittiden finns avtalad före köpet eller innan man tar ett lån. Om köpare och säljare inte har någon kredittid avtalad påverkar det möjligheterna för säljaren att kräva ränta för betalning som har uteblivit. Säljaren har enligt lag rätt att ta ut en dröjsmålsränta efter 30 dagars kredit.

Kan en kreditgivare kräva in beloppet innan kredittiden är slut?

Nej. Om det finns en angiven kredittid kan en kreditgivare inte kräva in beloppet innan kredittiden har löpt ut. Om det inte finns någon avtalad kredittid kan kreditgivaren kräva in beloppet efter tidigast 30 dagar.

Kan jag som konsument betala in hela min skuld i förtid?

Ja, du som konsument kan när du vill betala tillbaka din skuld i förtid. När det gäller vissa lån, främst bolån, kan du bli skyldig att betala en ränteskillnadsersättning till långivaren om du löser din skuld i förtid. Anledningen till ränteskillnadsersättning är att långivaren har räknat ut hur mycket ditt lån kommer att kosta under en viss tid. Om du betalar lånet i förtid kommer långivaren att förlora ränteintäkter som långivaren har räknat med att få in.

Vad händer om jag inte betalar in min skuld inom kredittiden?

Om du inte betalar in din skuld i tid har kreditkortsföretaget rätt att ta ut dröjsmålsränta direkt efter förfallodagen. Därefter har kreditkortsföretaget rätt att ta ut påminnelseavgift och förseningsavgift. Om din skuld går vidare till inkasso har kreditkortsföretaget rätt att ta ut en inkassoavgift.

Ekonomi & Finans
Ekonomi & Finans Matyas Dios info@kreditkort.nu