Remember Flex Kreditkort erbjuder inte bara finansiell flexibilitet utan också en robust reseförsäkring för att säkerställa en trygg resa. Denna reseförsäkring är utformad för att täcka oväntade situationer som kan uppstå före eller under din resa. I den här artikeln kommer vi kolla på fördelarna, villkoren och hur denna reseförsäkring jämför sig med andra på marknaden.

Remember reseförsäkring
Innehåll

Hur fungerar försäkringen?

Med Remember Flex Kreditkort får du automatisk reseförsäkring när du betalar mer än 50% av resan med kortet. Detta ger en smidig aktivering av skyddet, sparar tid och eliminerar extra steg i reseplaneringen.

Gäller från när du lämnar hemmet

Reseförsäkringen aktiveras från det att du påbörjar din resa i Norden, och gäller till dess att du återvänder hem, dock längst i 90 dagar. Den fungerar som ett komplement till din hemförsäkring och täcker områden som sjukvård, olycksfall och hemtransport under resan, och fyller ut eventuella luckor i ditt befintliga reseskydd.

Allt som ingår i reseförsäkringen

Försäkringen från Remember erbjuder omfattande skydd för att hantera vanliga problem och risker under resan. Med allt från avbeställningsskydd till självriskeliminering för hyrbil, blir din resa tryggare och mer bekymmersfri. Här går vi igenom allt som ingår i reseförsäkringen.

Avbeställningsskydd

Om du stöter på en oväntad händelse, som en akut sjukdom eller olycksfall, innan din resa, erbjuder avbeställningsskyddet en trygghet. Det täcker kostnader för biljetter och hemtransport som har betalats med ditt kreditkort.

Resestartskydd

Försäkringen gäller från resans betalningstillfälle eller när avbeställningsskyddet upphör att gälla. Det inkluderar situationer som när du har passerat säkerhetskontrollen på flygplatsen eller har påbörjat en bilresa.

ID-stöld

Försäkringen täcker händelser av ID-stöld som drabbar den försäkrade. Den omfattar kostnader för att återanskaffa ID-handlingar, pass och liknande. Försäkringen täcker även kostnader för juridiskt ombud och obehöriga uttag/köp i samband med ID-stöld.

Missat anslutningsflyg

Om du går miste om ett anslutningsflyg kan reseförsäkringen täcka nödvändiga och skäliga merkostnader. Detta gäller resor som har sin utgångspunkt från Norden och som har bokats innan avresa.

Försening av allmänt färdmedel

För förseningar av allmänt färdmedel som överstiger 4 timmar erbjuder Remember ett schablonbelopp på 600 SEK, och ytterligare 600 SEK för förseningar som överstiger 8 timmar. För förseningar som överstiger 24 timmar, kan en ersättning på upp till 2 500 SEK erhållas mot kvitto.

Bagageförsening

Om ditt bagage blir försenat kan försäkringen hjälpa till med ersättning. Detaljerna kring ersättning och specifika villkor bör granskas noggrant i försäkringsvillkoren.

Kapitalbelopp vid olycksfall

Vid olycksfallsskador, dödsfall och invaliditet kan upp till 500 000 SEK i ersättning betalas ut genom denna försäkring.

Självriskskydd

Självriskskyddet erbjuds som ett komplement till din bil- eller hemförsäkring. Försäkringen täcker då en viss del av kostnaden för självrisken.

Självriskeliminering för hyrbil

När du hyr en bil erbjuder Remember ett självriskelimineringsskydd som kan täcka självrisken eller reparationskostnaden upp till 20 000 SEK per skada.

Det här täcks inte av försäkringen

Remember flex reseförsäkring

Försäkringen täcker inte avbeställning på grund av graviditet eller förlossning, men kan ersätta konsekvenser av dessa omständigheter om övriga villkor är uppfyllda. Den erbjuder inte heller ersättning för skador där kompensation kan erhållas från en annan part, och gäller inte om du eller den som får pengarna gör något olagligt som orsakar skadan.

Så ansöker du om ersättning

Om du behöver göra ett anspråk på din reseförsäkring finns det vissa steg och kriterier du behöver följa:

  • Samla nödvändig dokumentation: Innan du påbörjar anmälan, se till att du har alla nödvändiga dokument och bevis till hands. Detta kan inkludera kvitton, bokningsbekräftelser, biljetter, polisrapporter och liknande.
  • Besök Europeiska ERVs hemsida: Gå till www.erv.se för att starta din skadeanmälan.
  • Fyll i skadeanmälan: Ange information om dig själv och detaljer om skadan eller händelsen.
  • Ladda upp eller ange de dokument och bevis du har samlat i steg 1.
  • Var specifik i din beskrivning: Se till att ge en klar och detaljerad beskrivning av händelsen. Ju mer specifik du är, desto smidigare blir processen.
  • Skicka in din anmälan: När du har fyllt i all nödvändig information och kontrollerat att allt är korrekt, skicka in din skadeanmälan.

För mer information på ämnet kan du kolla på vår heltäckande guide om kreditkort med försäkringar.

Vanliga frågor och svar

Hur aktiveras reseförsäkringen?

Reseförsäkringen aktiveras automatiskt när du betalar mer än 50% av resan med ditt Remember Flex Kreditkort. Detta ger en smidig aktivering av skyddet och eliminerar extra steg i reseplaneringen.

Vilka typer av skydd erbjuder reseförsäkringen?

Försäkringen erbjuder ett omfattande skydd som inkluderar avbeställningsskydd, resestartskydd, ID-stöldskydd, skydd vid missat anslutningsflyg, försening av allmänt färdmedel, bagageförsening, kapitalbelopp vid olycksfall, självriskeliminering för hyrbil, och självriskeliminering som komplement till din bil- eller hemförsäkring.

Hur länge gäller reseförsäkringen?

Försäkringen gäller från det att du påbörjar din resa i Norden och upp till 90 dagar.

Vad täcker självriskelimineringen för hyrbil i reseförsäkringen?

Självriskelimineringen kan täcka självrisken eller reparationskostnaden upp till 20 000 SEK per skada när du hyr en bil.