Planerar du en resa? Då är det viktigt att vara förberedd på både förutsebara och oväntade händelser. Marginalens reseförsäkring ger dig ett komplett skydd om olyckan skulle vara framme under din semester. I den här artikeln går vi igenom de viktigaste fördelarna med försäkringen, hur du enkelt aktiverar den och vilka situationer som inte täcks.

Marginalen Bank Reseförsäkring
Innehåll

Så fungerar Marginalens reseförsäkring

Marginalen Bank erbjuder en reseförsäkring som ger skydd vid oväntade händelser på resan. Försäkringen, som hanteras av Europeiska ERV, är kostnadsfri och aktiveras automatiskt när du betalar minst 75% av resan med ett Marginalen Traveller kreditkort. 

Skyddet som gäller för dig och upp till tre med resenärer, täcker allt från förseningar till förlorat bagage. Utöver Marginalens resekort omfattar reseförsäkringen även Hamarbykortet, som är resultatet av ett samarbete mellan Hammarby Fotboll och Marginalen Bank.

En fullständig genomgång av försäkringen

För många resenärer är reseförsäkringen en grundpelare för en trygg resa. Reseförsäkringen täcker specifika risker och är avsedd att fungera som ett komplement till din grundläggande reseförsäkring.

Avbeställningsskydd i Marginalen Traveller

Avbeställningsskyddet är en central del av Marginalen Traveller-försäkringen. Det träder i kraft vid akuta sjukdomar, olycksfall eller dödsfall som hindrar dig från att påbörja din resa. Detta skydd innebär att du kan få tillbaka kostnader för förbokade biljetter och hotellrum, vilket minskar den ekonomiska förlusten vid oförutsedda händelser.

Resestartskydd vid förseningar

Om en försening innebär att du behöver boka om din resa, ger resestartskyddet kompensation för dessa extra kostnader. Skyddet är avsett att minimera de ekonomiska konsekvenserna och hjälpa dig att fortsätta din resa till din slutdestination.

Kompensation vid missat anslutningsflyg

Försäkringen täcker kostnader för ny biljett och boende vid förseningar som leder till missat anslutningsflyg. Marginalen Traveller-försäkringen säkerställer att resenärer kan komma till sitt slutmål utan extra kostnader vid sådana störningar i reseplanen.

Bagageförsäkring för personliga tillhörigheter

Bagageförsäkringen ger dig ersättning för ditt förlorade, skadade eller stulna bagage. Detta skydd bidrar till att du kan få ersättning för det förlorade eller skadade innehållet i ditt bagage, vilket ger en ekonomisk trygghet på din resa.

Självriskeliminering som extra skydd

Självriskelimineringen är en unik del av Marginalen Traveller-försäkringen som täcker din självrisk i händelse av skador under resan. Detta innebär att om du skulle råka ut för en skada som faller under din hem- eller bilförsäkring, behöver du inte oroa dig för självrisken.

Viktiga undantag och begränsningar i försäkringen

Det finns specifika scenarier där försäkringen inte erbjuder täckning. Dessa undantag är avgörande att känna till för att undvika oväntade överraskningar om en skadeanmälan görs.

Här är en lista över undantagen och begränsningarna:

Avbeställningsskydd:

 • Sjukdom eller skada som inte är akut och känd vid bokning av resan.
 • Avbeställning till följd av graviditet eller förlossning, om det inte rör sig om en akut sjukdom som uppstår under graviditeten eller förlossningen.
 • Resor som bokats mot medicinsk avrådan.
 • Befintliga medicinska tillstånd, förutom om personen varit symptomfri/besvärsfri 6 månader före bokningen.
 • Avbeställning på grund av medresenärs olycksfallsskada, akuta sjukdom eller dödsfall vid gruppresa.

Resestartskydd:

 • Ingen ersättning ges för återbetalning som kan betalas ut från reseföretag, trafikföretag, hotell eller liknande.
 • Resenären måste vara på plats senast 2 timmar före avgång eller den längre tid som transportören/arrangören rekommenderar.

Försening av allmänt färdmedel/missat anslutningsflyg/bagageförsening:

 • Ingen ersättning vid konkurs, ingripande från myndighet, strejk, lockout eller andra fackliga åtgärder.

Missat anslutningsflyg:

 • Inga kostnader täcks om du bokat anslutningsflyg utan att följa bolagets regler och rekommendationer för incheckning.

Geografiska begränsningar:

 • Försäkringen gäller inte för resor till länder dit svenska Utrikesdepartementet avråder från resor.

Tips för att göra din anmälan så smidig som möjligt

För en effektiv anmälningsprocess, se till att ha alla nödvändiga dokument till hands och ta bilder eller kopior av de du inte kan skicka in i original. Fyll i anmälan noggrant för att undvika fel. Vid osäkerhet, kontakta Marginalens kundtjänst för hjälp.Tänk på att du måste göra din anmälan inom rimlig tid efter att olyckan har inträffat.

Steg för steg

 • Gå till Marginalens hemsida och logga in på ditt konto. Om du inte har ett konto kan du skapa ett.
 • Klicka på fliken ”Reseförsäkring”.
 • Klicka på ”Anmälan”.
 • Välj det försäkringsfall som du vill anmäla.
 • Fyll i de uppgifter som efterfrågas.
 • Ladda upp eventuella dokument som styrker din anmälan.
 • Skicka in din anmälan.

Vanliga frågor och svar

Vad krävs för att Marginalens reseförsäkring ska aktiveras?

För att aktivera Marginalens reseförsäkring måste du betala minst 75% av din resa med Marginalen Traveller kreditkort.

Vilket skydd erbjuder Marginalens reseförsäkring?

Försäkringen täcker allt från förseningar och förlorat bagage till självriskeliminering vid skador under resan.

Vad täcker avbeställningsskyddet i försäkringen?

Avbeställningsskyddet ger ersättning vid akuta sjukdomar, olycksfall eller dödsfall som hindrar resan.

Hur gör jag en skadeanmälan för Marginalens reseförsäkring?

Anmäl skador via Marginalens hemsida under ”Reseförsäkring”, där du fyller i och skickar in de nödvändiga uppgifterna.