Konsumentkreditlagen spelar en central roll för alla som hanterar krediter i Sverige. Den här lagstiftningen garanterar att du som konsument får korrekt och transparent information vid lån av pengar eller köp på kredit. Lagen omfattar en rad kredittyper och syftar till att skydda dig från oseriösa aktörer och ogynnsamma avtal.

Konsumentkreditlagen
Innehåll

Vad är konsumentkreditlagen?

Konsumentkreditlagen är en lag i Sverige som skyddar konsumenter när de tar krediter. Lagen gäller när du som privatperson lånar pengar eller köper varor och tjänster på kredit, som vid privatlån, köp på avbetalning eller användning av kreditkort. 

Syftet med lagen är att säkerställa transparens och att du får tydlig och korrekt information innan du ingår ett avtal. Detta inkluderar bland annat en klar redogörelse för den totala kostnaden för krediten och vilken räntesats som gäller.

Kreditgivare måste enligt lagen göra en kreditprövning för att säkerställa att du kan betala tillbaka det du lånar.

Varför är KKL viktigt?

Vad är konsumentkreditlagen

Konsumentkreditlagen (KKL) är avgörande för dig som tar ett lån eller använder kredit. Lagen säkerställer att dina rättigheter skyddas när du interagerar med kreditgivare. Utan den kunskapen kan du riskera att hamna i ekonomiskt ogynnsamma avtal.

 • Aktuell information: KKL kräver att kreditgivare måste ge dig tydlig och fullständig information om lånevillkor.
 • Rätten till jämförelse: Du får möjligheter att jämföra olika erbjudanden, vilket är viktigt för en sund ekonomisk beslutsprocess.

Oseriösa aktörer kan utnyttja bristen på insyn och förståelse, vilket leder till att du kan få oönskad skuldsättning. Därför ger KKL dig:

 1. Insyn: Du har rätt till transparenta avtal samt insikt i fullständiga kostnader och avbetalningsplaner.
 2. Beskydd: Lagen agerar som en sköld mot otillbörliga affärsmetoder och ocker.

Vilka typer av krediter omfattas av KKL?

Konsumentkreditlagen omfattar en bred kategori av krediter som är avsedda för privat konsumtion. Dessa inkluderar:

 • Privatlån: Dessa är lån utan säkerhet som kan användas för olika personliga utgifter.
 • Kreditavtal: Detta innebär köp av varor eller tjänster på avbetalning.
 • Kreditkort: Dessa tillåter användaren att göra inköp eller ta ut kontanter mot ett förutbestämt kreditutrymme.
 • Kontokrediter: Dessa är krediter där kunden har tillgång till en viss kreditgräns som kan användas efter behov.
 • Högkostnadskrediter: Dessa är krediter med särskilt höga kostnader, ofta associerade med snabblån eller liknande produkter.
 • Bolån: Som när du lånar pengar för att köpa eller renovera en bostad gäller också KKL. Bostadskrediter inkluderar inte bara traditionella bolån utan också andra former av lån som är säkrade med bostaden som pant.

Före kreditavtalet

konsumentkreditlagen lagen nu

I processen före tecknande av ett kreditavtal ska kreditgivare säkerställa att allt går till enligt god kreditgivningssed. Detta inkluderar en grundlig kreditprövning och tydlig information om kreditens alla kostnader.

God kreditgivningssed: Vad innebär det?

God kreditgivningssed innebär att kreditgivaren har en skyldighet att agera ansvarsfullt. Det är viktigt att kunden förstår kreditavtalets villkor och att avtalet upprättas på ett sätt som tar hänsyn till kundens ekonomiska situation.

Kreditprövning: Hur går den till och vad bedöms?

En kreditprövning syftar till att bedöma din förmåga att återbetala krediten. Detta inkluderar en bedömning av:

 • Inkomst: Din regelbundna inkomst.
 • Skulder: Eventuella befintliga skulder.
 • Betalningshistorik: Tidigare betalningsbeteende och kredithistorik.

Informationsplikt: Vilken information ska kreditgivaren ge dig?

En kreditgivare är skyldig att tillhandahålla tydlig och korrekt information om krediten. Viktiga punkter som måste kommuniceras inkluderar:

 • Effektiv ränta
 • Avgifter: Uppläggningsavgifter och andra tillkommande avgifter.
 • Betalningsvillkor: Amorteringsplan och tidsram för återbetalning.

Kostnader: Vilka avgifter och räntor kan du räkna med?

Det är centralt att vara medveten om de olika typerna av kostnader som kan tillkomma:

 • Räntor: Den procentuella kostnaden för krediten.
 • Avgifter: Administrativa kostnader som kan variera mellan olika långivare.

Jämför villkor från olika kreditgivare för att hitta det mest ekonomiskt gynnsamma alternativet för just din situation.

Kreditavtalet

Ett kreditavtal reglerar villkoren mellan dig och kreditgivaren. Dessa villkor omfattar lånebelopp, ränta och återbetalning, där detaljerna i avtalet kan variera beroende på låneform och kreditgivare.

Avtalets innehåll: Vad ska framgå av avtalet?

I ett kreditavtal ska viktiga punkter såsom lånebelopp, årsränta, avbetalningsplan och betalningsvillkor framgå tydligt. Exempelvis ska den effektiva räntan inkludera samtliga kostnader som är förknippade med krediten för att ge en korrekt bild av lånekostnaden.

Ångerrätt: Hur och när kan du ångra avtalet?

Du har enligt lag rätt att ångra ditt kreditavtal inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. För att utnyttja ångerrätten behöver du inkomma med en skriftlig underrättelse till kreditgivaren.

Betalningsvillkor: Hur går betalningarna till och vad händer vid dröjsmål?

Betalningar kan struktureras som fasta månadsbetalningar eller som en mer flexibel betalningsplan. Vid dröjsmål kommer ränta att tas ut på det förfallna beloppet och i värsta fall kan det leda till betalningsanmärkningar.

Ändringar av avtalet: Hur kan avtalet ändras och vad gäller vid tvist?

För att ändra kreditavtalet krävs oftast samtycke från både dig och kreditgivaren. Tvister som uppstår kan läggas fram för Allmänna reklamationsnämnden, och för större tvister kan ärendet behöva tas upp i domstol.

Vanliga frågor och svar

Vilka regler gäller för kredit?

Kreditgivare måste följa konsumentkreditlagen, vilket innebär tydlig information om kreditkostnader och ångerrätt för konsumenter.

Vilka krav ställer konsumentkreditlagen på information om räntan?

Lagen kräver att räntan samt alla avgifter och kostnader presenteras klart och tydligt före avtalet.

När kom konsumentkreditlagen?

Konsumentkreditlagen trädde i kraft den 1 juni 2014.