Denna artikel ger en detaljerad översikt av Klarnas reseförsäkring, inklusive hur den aktiveras genom betalning med Klarna-kortet och dess täckningsområde. Läs om vem försäkringen skyddar, de olika situationerna som omfattas såsom avbokningsskydd, och hur du hanterar en skadeanmälan. Information om ersättningar vid försenat bagage och förseningar av transport är också inkluderad.

Klarna reseförsäkring
Innehåll

Så fungerar Klarnas reseförsäkring

När du betalar halva resans pris eller mer med Klarna-kortet, får du tillgång till en reseförsäkring som aktiveras automatiskt. Denna försäkring är tillgänglig för resor med start i någon av de nordiska länderna och skyddar dig från när du bokar biljetten till dess att du är åter, upp till en period på 60 dagar.

 • Aktivering av försäkring: Betala 50% eller mer med Klarna-kortet.
 • Giltighetsområde: Nordiska länder.
 • Tidsram för skydd: Från betalning till hemkomst, max 60 dagar.

Vilka personer omfattas av försäkringen?

Försäkringsskyddet omfattar dig som kortinnehavare, dina familjemedlemmar samt högst tre personer som följer med på samma resa. Familjemedlemmarna förblir skyddade på enskilda resor så länge dessa är påkostade med det försäkrade betalkortet. För medresenärer krävs inget eget kort, och om gruppen överskrider tre personer, är det de tre yngsta som erhåller försäkringsskydd.

Det är essentiellt att resan är av personlig karaktär och inte affärsrelaterad. För att försäkringen ska vara aktiv måste samtliga inblandade ha permanent bosättning i Norden samt vara medlemmar i en nordisk socialförsäkringsinstitution.

Skydd som ingår i försäkringen

Skydd i klarnas reseförsäkring

Avbokningsskydd

Om en oväntad händelse tvingar dig att ställa in din resa täcker detta skydd kostnaderna. Sjukdomar, olyckor eller andra plötsliga händelser hemma är giltiga skäl. Du får ersättning för avbokade resor till ett värde av minst 1 000 SEK per person. Skyddet omfattar också bokade tilläggstjänster relaterade till resan.

Försenad eller förlorat bagage

I händelse av att ditt bagage anländer sent kan du få kompensation. Om bagaget är försenat utbetalas 2 000 SEK per person, och vid mer än 24 timmars försening, ytterligare 3 000 SEK per person.

Försening av transport

När du upplever förseningar med allmänna kommunikationsmedel som flyg, tåg eller buss, kan följande ersättningar gälla:

FörseningErsättningMaxbelopp (per kort)
4–8 timmar600 SEK per person2 400 SEK
Över 8 timYtterligare 600 SEK per person4 800 SEK

Notera att totalt kan en person få maximalt 1 200 SEK efter 8 timmar försening.

Hur gör jag en skadeanmälan?

Om skada uppstått och du behöver anmäla detta till din reseförsäkring hos Klarna, är det avgörande att du noggrant samlar all relevant information och utför proceduren stegvis.

Innan du påbörjar:

 • Samla bevis: Ha alla kvitton och kontoutdrag redo som visar att du har betalat för din resa i enlighet med försäkringsvillkoren.
 • Resehandlingar: Säkerställ att du har biljetter, bokningsbekräftelser och eventuella andra dokument som bevisar din resa.
 • Betalningsdetaljer: Ta med information om eventuella återbetalningar från researrangörer, då detta kan påverka ersättningsbeloppet.

Guide för anmälan:

 1. Samla först alla nödvändiga dokument.
 2. Besök sedan Klarnas webbplats eller ring deras kundservice för att påbörja anmälan.
 3. Anmäl skadan genom att fylla i nödvändig personlig information och detaljer kring skadan.
 4. Bifoga dokumentation som stödjer ditt ärende om ersättning.
 5. Avsluta med att skicka in din anmälan.

Allt detta ska genomföras inom de tidsramar som försäkringen föreskriver. Vid händelse av stöld eller rån, kom ihåg att även göra en polisanmälan omgående.

Vanliga frågor och svar

Har Klarna försäkring?

Ja, Klarna erbjuder en reseförsäkring för användare av Klarnakortet. Försäkringen omfattar avbeställningsskydd, ersättning vid försening av allmänt färdmedel, och bagageförsening vid utresa​​​​​​.

Har Klarna köpskydd?

Klarna tillhandahåller köpskydd för användare av Klarnakortet. Detta köpskydd täcker om en vara som beställts online inte levereras som utlovat eller om den levereras skadad​​​​.

Kan man betala resa med Klarna?

Ja, det är möjligt att betala för resor med Klarna. Användning av Klarnakortet för betalning av resor är en av de tjänster som erbjuds, och betalning med kortet kan också ge tillgång till fördelar som reseförsäkring om minst 50 % av resan betalas med Klarnakortet​​​​.