På Kreditkort.nu har vi recenserat och betygsatt kreditkortens olika områden som bonussystem, rabatter och förmåner, reseförsäkringar och försäkringar, räntor, avgifter och räntefria dagar.

Här går vi igenom hur vi har betygsatt kreditkortens olika områden och vad som ligger till grund för betyget. Kreditkortens områden är betygsatta enligt skalan ett till fem där fem är bäst och ett är sämst.

* För att betygsätta kreditkorten inom de olika områdena har vi tagit fram ett eget poängsystem där varje fråga genererar en till fem poäng. Medelvärdet av de poäng som kortet får inom varje område ligger till grund för betyget inom det området.

Hur sätter vi betyg på kreditkorten

Betyg på kreditkortens bonussystem

När vi har betygsatt kreditkortens bonussystem har vi tittat på hur lätt det är att samla poäng, hur bonusen betalas ut och hur mycket bonusen är värd.

Hur lätt är det att samla ihop bonuspoäng?

Här har vi tittat på vart och när man får bonus. Om du får bonus på alla dina inköp där VISA eller Mastercard accepteras får kreditkortet fem poäng inom det området. Om du får bonus i kortets egna butik och hos deras samarbetspartners får kortet fyra poäng. Bonus i egen butik får du till exempel om du har ett Circle K Mastercard och du betalar med kortet i en Circle K-butik när du har tankat. Om du får bonus i kortets egna butik får kortet tre poäng. Får du bara bonus hos samarbetspartners får kortet två poäng, och om det inte finns någon bonus kopplat till kortet får kortet en poäng.

Så här har vi satt poäng på hur du tjänar bonuspoäng

 • Bonus på alla inköp = 5 poäng
 • Bonus i egen butik och bonus hos samarbetspartners = 4 poäng
 • Bonus i egen butik = 3 poäng
 • Bonus hos samarbetspartners  = 2 poäng
 • Ingen bonus = 1 poäng

Hur betalas bonusen ut?

Här har vi tittat på hur bonusen betalas ut och satt poäng på hur flexibel utbetalningen är. Om bonusen betalas ut i kontanter eller om du får avdrag på din faktura får kreditkortet fem poäng inom det området. För resekort får kortet fem poäng om det går att använda bonuspoängen till att boka resor, detsamma gäller för matkort där poängen omvandlas till rabatter / värdecheckar. Om bonusen omvandlas till fonder får kortet fyra poäng. Om du får en bonuscheck som kan lösas in i kortets egna butik får kortet tre poäng. Om bonusen endast kan användas i en poängshop får kortet två poäng och om det inte finns någon bonus som kan betalas ut får kortet en poäng.

Så här har vi poängsatt hur bonusen betalas ut

 • Bonus i kontanter, avdrag på faktura, bonusen används till att boka resor = 5 poäng
 • Bonus som omvandlas i form av fonder = 4 poäng
 • Bonuscheck som endast kan användas i kortets egna butik = 3 poäng
 • Bonus som kan användas i poängshop = 2 poäng
 • Ingen bonus = 1 poäng

Hur mycket är bonusen värd?

Här har vi tittat på hur mycket varje bonuspoäng är värd i kronor. Kortet som ger mest kronor tillbaka för varje bonuspoäng får högst poäng. I och med att kortens bonussystem skiljer sig åt så har vi fått göra en egen bedömning av bonusens värde.

Förmåner och rabatter

Förmåner och rabatter

Vilka förmåner har kreditkortet?

När vi betygsatte kreditkortets övriga förmåner och rabatter har vi tittat på antalet förmåner och på de förmåner som är tydligt kopplade till kortet. Varje förmån ger en poäng och om det är en tydlig koppling till kortet får förmånen två poäng. Till exempel får Moregolf Mastercard två poäng för deras hole in one-förmån.

När det gäller rabatter har vi tittat på hur stort nätverk av samarbetspartners som kortet är kopplat till och om det är lätt för kortinnehavaren att utnyttja rabatterna.

Så här har vi betygsatt förmåner och rabatter

 • Varje förmån = 1 poäng
 • Förmån med tydlig koppling till kortet = 2 poäng
 • Rabatter hos samarbetspartners = 1 poäng

Försäkringar

försäkringar

Hur bra är kortets reseförsäkring?

När vi har bedömt hur bra kortets reseförsäkring är har vi tittat på antalet försäkringar som ingår i reseförsäkringen.

Så här har vi betygsatt kortets reseförsäkring

 • 8 försäkringar eller fler = 5 poäng
 • 6-7 försäkringar = 4 poäng
 • 4-5 försäkringar = 3 poäng
 • 2-3 försäkringar = 2 poäng
 • 0-1 försäkring = 1 poäng

Hur många övriga försäkringar har kortet?

När vi har bedömt kortets övriga försäkringar och tilläggsförsäkringar har vi tittat på antalet. Varje försäkring ger en poäng. Försäkringar som har en tydlig koppling till kortet får två poäng. Med tydlig koppling till kortet menar vi till exempel bensinkort som har en försäkring för feltankning. När det gäller tilläggsförsäkringar får de en halv poäng.

Ränta, avgifter, valutapåslag och räntefria dagar

Hur hög ränta är det på kortet?

När vi tittat på kortets ränta har vi bara tittat på räntan och inte den effektiva räntan. Ju lägre ränta desto bättre är kortet.

Så här har vi betygsatt räntan

 • 1–4,99 % i ränta = 5 poäng
 • 5–9,99 % i ränta = 4 poäng
 • 10–14,99 % i ränta = 3 poäng
 • 15–19,99 % i ränta = 2 poäng
 • 20–24,99 % i ränta = 1 poäng

Vilka avgifter har kortet?

När vi har bedömt kortets avgifter har vi tittat på hur hög kortets årsavgift är och om det finns några andra avgifter som är kopplade till kortet. Andra avgifter som kortet kan ha är aviavgift och aviavgift för e-faktura. Vi har också tittat på hur hög uttagsavgiften är i Sverige och utomlands, och hur högt valutapåslag kortet har eftersom det avgör hur användarvänligt kortet är. Dessutom har vi tittat på om kortet har någon avgift för extrakort och hur hög den är.

Så här har vi betygsatt kortets avgifter

 • 0–99 kr i avgift = 5 poäng
 • 100–300 kr i avgift = 4 poäng
 • 301–600 kr i avgift = 3 poäng
 • 601–1 500 kr i avgift = 2 poäng
 • 1 501 kronor i avgift eller mer = 1 poäng

Hur stor är uttagsavgiften i Sverige och utomlands?

Vid bedömningen av kortets uttagsavgift i Sverige och utomlands har vi tittat på hur stor avgiften är i procent och hur stor den lägsta avgiften är.

Uttagsavgiften ligger i ett spann mellan 25 kronor och 50 kronor, och därför har vi delat upp poängen i fem delar från 25 till 50.

Så här har vi betygsatt uttagsavgiften i kronor

 • Uttagsavgift 25–30 kronor = 5 poäng
 • Uttagsavgift 31–36 kronor = 4 poäng
 • Uttagsavgift 37–42 kronor = 3 poäng
 • Uttagsavgift 43–48 kronor = 2 poäng
 • Uttagsavgift 48 kronor eller mer = 1 poäng

När vi har bedömt uttagsavgiftens kostnad i procent har vi delat upp procenten i fem olika delar.

Så här har vi betygsatt uttagsavgiften i procent

 • 0–0,99 %  = 5 poäng
 • 1–1,99 % = 4 poäng
 • 2–2,99 % = 3 poäng
 • 3–3,99 % = 2 poäng
 • 4–4,99 % = 1 poäng

Hur många räntefria dagar har kortet?

När vi har bedömt kortets räntefria dagar har vi tittat på antalet dagar och gjort en poängskala utifrån det.

Så här har vi betygsatt kortets räntefria dagar

 • 60–55 räntefria dagar = 5 poäng
 • 54–50 räntefria dagar = 4 poäng
 • 49–45 räntefria dagar = 3 poäng
 • 45–39 räntefria dagar = 2 poäng
 • 38 räntefria dagar eller mindre = 1 poäng

Hur stort valutapåslag är det på kortet?

När vi har bedömt kortets valutapåslag har vi tittat på hur hög procenten är och utifrån den gjort en poängskala från ett till fem.

Så här har vi betygsatt kortets valutapåslag

 • 0–1 % = 5 poäng
 • 1,1–1,50 % = 4 poäng
 • 1, 51–1, 74 % = 3 poäng
 • 1,75–1,97 % = 2 poäng
 • 1,98 % och mer = 1 poäng

Kundtjänsten

kundtjänst

Hur bra är kundtjänsten?

När vi har bedömt kundtjänsten har vi tittat på hur lätt det är att kontakta kundtjänsten. Det som ligger till grund för poängen är hur många olika sätt det går att kontakta kundtjänsten på och vilka öppettider den har.

Så här har vi betygsatt kortets kundtjänst

 • Telefontid 12 timmar vardagar, helgöppet, mejl och chatt = 5 poäng
 • Telefontid 8 timmar vardagar, helgöppet, mejl och chatt = 4 poäng
 • Telefontid 8 timmar vardagar, mejl = 3 poäng
 • Telefontid 6 timmar vardagar, mejl = 2 poäng
 • Telefontid 8 timmar = 1 poäng