En betalningsfri månad kan vara räddare i nöden, ger dig friheten att temporärt skjuta på din betalning på kreditkortet. Denna genomgående guide förklarar vi hur du utnyttjar denna möjlighet smart och ansvarsfullt, med insikt om dess påverkan på din privatekonomi. Steg-för-steg, vi går igenom allt du behöver veta för att navigera denna förmån.

Betalningsfri månad
Innehåll

Vad är en betalningsfri månad?

En betalningsfri månad innebär att du som kortinnehavare får möjlighet att tillfälligt skjuta upp betalningen på din månadsfaktura. Denna funktion kan aktiveras upp till två gånger per år beroende på kortutgivaren. När du aktiverar en betalningsfri månad på ditt kreditkort ackumuleras ränta på det belopp som skjuts upp.

För att kunna använda en betalningsfri månad måste du uppfylla vissa kriterier som din kortutgivare ställer, såsom att ha varit kortinnehavare under en viss tid och inte ha några försenade betalningar.

Steg för att aktivera din betalningsfria månad

För att aktivera en betalningsfri månad på ditt kreditkort, följ de här stegen som kan variera något beroende på kortutgivare.

Aktivera via appen

 • Logga in i kortutgivarens app.
 • Navigera till avsnittet för kortinformation.
 • Gå vidare till fakturaöversikten.
 • Välj alternativet för att aktivera betalningsfri månad.

Aktivera via webbplatsen

 • Logga in på kortutgivarens webbplats.
 • Sök efter sektionen för faktura.
 • Klicka för att se tidigare fakturor och alternativ.
 • Aktivera betalningsfri månad.

Kontakt med kundtjänst

Om du behöver personlig assistans, kan du alltid ringa kortutgivarens kundservice för vägledning om aktivering av tjänsten​​​​.

Exempel och beräkningar av räntekostnader

När en betalningsfri månad utnyttjas tillkommer ränta på det belopp som inte betalas. Denna ränta ackumuleras och läggs till nästa månads betalning.

Räkneexempel för vad det skulle kosta

Om du har ett fakturabelopp på 15 000 SEK och din årsränta är 18%, skulle räntan för en betalningsfri månad beräknas så här:

 • Månadsränta: 18% årsränta / 12 månader = 1,5%
 • Räntekostnad för en månad: 15 000 SEK * 1,5% = 225 SEK

Efter den betalningsfria månaden skulle du då ha en skuld på 15 225 SEK (15 000 SEK + 225 SEK i ränta) att betala nästa månad.

Jämförelse av villkor mellan olika kreditkort

Vid val av kreditkort är det viktigt att jämföra villkoren, såsom antalet tillåtna betalningsfria månader per år och storleken på räntan som tillkommer på det uppskjutna beloppet. Vissa kort kräver också att en viss tidsperiod har passerat eller att inga tidigare betalningar har försenats för att kunna utnyttja tjänsten​​​​.

Här är tre kreditkort som erbjuder betalningsfri månad

 • Remember Flex: tillåter användare att utnyttja en betalningsfri period två gånger varje år, dock med ett krav på att det ska vara minst tre månader mellan varje period. 
 • Bank Norwegian: ger kunderna en möjlighet att själva välja att inte betala på din månadsfaktura för lån. 
 • Coop Mastercard: erbjuder också två betalningsfria månader per år, där betalningen istället skjuts till månaden efter.

Vanliga frågor och svar

Påverkar en betalningsfri månad min kreditvärdighet?

Att använda sig av en betalningsfri månad påverkar inte din kreditvärdighet så länge tjänsten används enligt kortutgivarens villkor.

Hur ofta kan jag använda mig av en betalningsfri månad?

Beroende på kortutgivaren kan du vanligtvis använda dig av betalningsfri månad en till två gånger per år.

Innebär det några extra kostnader att använda en betalningsfri månad?

Ja, även om du skjuter upp betalningen samlas ränta på det belopp du inte betalar, vilket läggs till din skuld för nästa betalningsperiod.