Bank Norwegians reseförsäkring erbjuder ett säkerhetsnät för dina äventyr. Denna guide ger en översikt över försäkringens omfattning och villkor. Från aktivering till skadeanmälan, här finner du den viktigaste informationen. Planerar du en resa och undrar hur du kan säkra den? Fortsätt läsa för att upptäcka hur Bank Norwegians reseförsäkring kan bidra till en smidigare resa.

Bank Norwegian Reseförsäkring
Innehåll

Försäkringen aktiveras automatisk när du betalar med kreditkortet

Aktiveringen av Bank Norwegians reseförsäkring sker automatiskt när minst 50% av resekostnaderna betalas med Bank Norwegian-kortet. Det räcker att du använder kortet för att betala för exempelvis flygbiljetter eller hotellbokningar, och försäkringen aktiveras direkt för hela resans varaktighet. Det finns inga ytterligare steg eller formaliteter att genomföra, vilket gör aktiveringsprocessen smidig och användarvänlig.

Det här ingår i reseförsäkringen

Bank Norwegians reseförsäkring erbjuder en mängd olika skydd:

 • Avbeställningsskydd: Ger dig flexibilitet ifall du behöver avboka din resa p.g.a. oförutsedda händelser.
 • Bagageförsäkring: Skyddar dina personliga tillhörigheter om de skulle bli stulna eller skadade under resan.
 • Olycksfallsförsäkring: Ger ekonomiskt stöd ifall du råkar ut för en olycka under resan.
 • Sjukförsäkring: Täcker nödvändiga medicinska kostnader om du blir sjuk eller skadad.
 • Assistansförsäkring: Erbjuder stöd och assistans ifall du hamnar i en nödsituation under resan, exempelvis vid behov av sjuktransport.

Gäller för dig och familjemedlemmar

Försäkringen gäller för kortinnehavaren. Dessutom kan familjemedlemmar, och i vissa fall vänner eller kollegor som reser med kortinnehavaren, också omfattas av försäkringsskyddet.

Viktiga villkor för försäkringen

Norwegian reseförsäkring villkor

Aktiveringskravet för försäkringen innebär att en betydande del av resekostnaderna måste betalas med ditt Bank Norwegian-kort. När det gäller resans varaktighet, är försäkringen oftast giltig för resor med en maxlängd på 90 dagar, och om resan går utöver detta kan det vara nödvändigt att överväga andra försäkringsalternativ. 

Geografiskt sett erbjuder försäkringen ett brett skydd, men vissa destinationer kan vara undantagna eller ha särskilda villkor, särskilt resor till riskfyllda områden. Dessutom finns det specifika undantag i försäkringen för vissa typer av aktiviteter eller händelser, exempelvis kanske äventyrssporter eller incidenter som inträffar under påverkan av alkohol eller droger inte täcks. 

Det är viktigt att vara medveten om dessa villkor för att undvika oväntade överraskningar och säkerställa att du har rätt skydd på plats under din resa.

Steg-för-Steg guide för skadeanmälan

Att göra en skadeanmälan kan initialt verka komplicerat, men med rätt information och förberedelse kan processen bli mycket enklare. Här är en steg-för-steg guide som hjälper dig att genom processen:

Samla information:

 • Notera datum, tid och plats för händelsen.
 • Samla eventuella vittnesmål, polisrapporter eller andra relevanta dokument.
 • Ta bilder av skadan om det är möjligt.

Kontakta försäkringsbolaget:

 • Kontakta Bank Norwegian eller deras försäkringspartner så snart som möjligt efter händelsen.
 • Förbered att ge en fullständig beskrivning av händelsen och de involverade omständigheterna.

Fyll i anmälningsformuläret:

 • Försäkringsbolaget kommer att tillhandahålla ett anmälningsformulär som du behöver fylla i.
 • Var så noggrann och sanningsenlig som möjligt när du fyller i formuläret.

Skicka in nödvändiga dokument:

 • Skicka in anmälningsformuläret tillsammans med alla nödvändiga dokument och bilder.
 • Följ försäkringsbolagets instruktioner noggrant när du skickar in dokumenten.

Vänta på besked:

 • Efter att du har skickat in din skadeanmälan kommer försäkringsbolaget att granska din ansökan.
 • De kan komma att kontakta dig för ytterligare information eller förtydliganden.

Få beslut:

 • När granskningen är klar kommer försäkringsbolaget att meddela dig om din skadeanmälan har godkänts eller avslagits.
 • Om din ansökan godkänns, följ instruktionerna för att erhålla din ersättning.

Genom att följa dessa steg och förbereda nödvändig information i förväg, kan du göra skadeanmälnings processen mindre krävande och säkerställa att du får den ersättning du har rätt till.

Vanliga frågor och svar

Hur aktiveras Bank Norwegians reseförsäkring?

Försäkringen aktiveras automatiskt när minst 50% av reskostnaderna betalas med ditt Bank Norwegian-kort.

Vilka personer täcks under Bank Norwegians reseförsäkring?

Förutom kortinnehavaren täcker försäkringen även familjemedlemmar samt vänner eller kollegor under vissa förutsättningar.

Vad gör jag om min resa varar längre än 90 dagar?

Om resan överstiger 90 dagar, kan det vara nödvändigt att överväga andra försäkringsalternativ eller tilläggsförsäkring.

Är alla destinationer täckta under Bank Norwegians reseförsäkring?

Medan försäkringen erbjuder omfattande geografiskt skydd, kan vissa destinationer, särskilt riskfyllda områden, vara undantagna eller ha särskilda villkor.