Finns det kreditkort utan ränta?

Om det kan sägas finnas kreditkort utan ränta beror på hur man väljer att betrakta det. Alla kreditkort har en ränta, men samtidigt även en räntefri period. Det innebär att du som betalar av din kredit inom denna tid kan använda kreditkortet helt utan ränta, vilket många svenskar även utnyttjar. 

Kreditkort är räntefria under en viss period 

Att använda ett kreditkort utan ränta innebär vanligtvis att man betalar av sin kredit inom den avsatta räntefria perioden. Hur lång denna period är varierar självklart beroende på vilket kreditkort man använder. Vanligtvis är perioden ca. en månad, vilket för de allra flesta är alldeles tillräckligt. 

Genom att utnyttja den räntefria perioden rätt kan du använda kreditkortet för att samla dina betalningar och samtidigt inte betala någon ränta. Det gör att kreditkort blir en av de mer fördelaktiga betalningslösningar för många, vilket även är anledningen till att många svenskar har ett kreditkort. 

Betala inom perioden för att undvika höga räntekostnader 

För den som inte betalar inom perioden utan ränta blir räntekostnaderna oftast höga. Generellt har kreditkort en ränta som ligger över 10 procent, vilket kan bli en omfattande utgift vid större krediter. Av denna anledning är det viktigt för dig med kreditkort att alltid betala dina krediter i tid. 

Tänk på! Betalar du inte din kredit i tid kan räntekostnaderna snabbt bli stora. 

Längden på den räntefria perioden avgör i stor utsträckning hur flexibel du kan vara i din återbetalning. Genom vår jämförelse av kreditkort kan du läsa mer om de enskilda villkoren och även se hur lång den räntefria perioden är.