Kreditupplysningslagen

Kreditkortsgivare följer alltid kreditupplysningslagen

Kreditupplysningslagen ska i första hand skydda de registrerades integritet men även bidra till effektiv kreditupplysning. För att få bedriva kreditupplysningsverksamhet ska det normalt finnas tillstånd från Datainspektionen och uppgifter om privatpersoner får bara lämnas ut vid legitimt behov. Legitimt behov anses finnas om ett företag avser att ingå ett kreditavtal eller liknande, exempelvis om en kreditkortsutgivare ska utfärda ett kreditkort åt dig.

Enligt kreditupplysningslagen måste en kopia av upplysningen alltid skickas till den personen som kreditupplysningen genomförts på och det måste även finnas uppgifter om vem som beställt kreditupplysningen. I kreditupplysningslagen kan du läsa mer specifikt om vad lagen innebär.

Hjälpte den här artikeln dig? JA NEJ

Vad är det du behöver hjälp med?

Ditt namn:

Din e-mailadress (om du vill ha svar):

Skicka