Arkiv för Sep 2018

Klarna ska lansera betalkort globalt

Klarna har i drygt ett år arbetat med att få ut ett betalkort på marknaden och sedan förra hösten använder utvalda personer kortet på prov. Totalt har omkring 1 000 svenskar tillgång till kortet som man förhoppningsvis ska kunna lansera även i utlandet.Förra året fick Klarna sin banklicens…

Riksbanken förändrar inte styrräntan

Riksbanken förändrar inte styrräntan från dagens nivå på minus 0,5 procent. Istället väntas räntan höjas med 0,25 procentenheter i antingen december eller februari. Två ledamöter vill däremot se en höjning redan nu.När Riksbanken ska höja styrräntan har varit en fråga som diskuterats fliti…