Preem kreditkort

Preem MasterCard
  • 1 % återbäring på alla köp
  • Upp till 25 öre rabatt/liter drivmedel
  • Självriskskydd för hem och bil på resa
Läs mer om kreditkortet

Om Preem

Preem har raffinaderier på två ställen i Sverige och drygt 600 bensinstationer. Genom att de förädlar råolja och säljer en rad olika petroleumprodukter är de leverantör till olika oljebolag både i Sverige och internationellt. Det innebär att ca hälften av alla dessa produkter som säljs i Sverige är tillverkade av Preem.

Generellt ligger miljöfrågor mycket högt hos bolaget vilket visar sig genom att de bland annat klassas som ett det mest miljö- och energieffektivaste bolagen i Europa inom sin bransch. År 2006 lanserades ACP-Dieseln som ger mindre utsläpp och 2011 lanserades Evolution Diesel som till 22 % innehåller förnybar olja.

Deras egna bensinstationer består av servicebutiker, automatstationer, landbaserade båtstationer och SÅIFA (stationer avsedda för tung yrkestrafik)

De flesta förknippar Preem med deras bensstationer men deras största verksamhet är alltså förädling av råolja.

Fördelar med Preems kreditkort

Preem har ett betalkort och ett kreditkort. Betalkortet, Privatkort, ger rabatt på drivmedel, erbjudanden och möjlighet till delbetalning. Preems kreditkort, Preem MasterCard, ger däremot större rabatt och även ett flertal försäkringar och förmåner.

När kreditkortet används vid betalnings ges 25 öre/liter i rabatt på bemannade statiner och 10 öre/liter rabatt på obemannade stationer. Utöver det ges alltid 1 % i bonus på köp i andra butiker (ej konkurrerande bensinstationer). Därmed ett mycket bra kreditkort för de som ofta tankar på Preem eller önskar få ett gratis kreditkort med bonus på samtliga inköp.

En annan fördel med kreditkortet är dess sparränta som ofta ligger på en betydligt högre nivå än vad bankerna erbjuder på deras sparkonton. År 2016 erbjöds en rörlig ränta på 1,45 %.

På större belopp (över 2000 kr) kan räntefria delbetalningsalternativ väljas och som med alla kreditkort så ingår en reseförsäkring om resan betalas med kreditkortet. Utöver denna försäkring ingår även Tanka-fel-försäkring.

Ansök om kreditkort från Preem