OKQ8 kreditkort

OKQ8 VISA
  • 20 öre/liter rabatt på drivmedel
  • Få bonuspoäng utbetalt i pengar
  • Reseförsäkringar för dig och familjen
Läs mer om kreditkortet

Om OKQ8

År 1999 slogs bensinbolagen OK och Q8 samman och bildade det som idag är Sveriges största bensinstationskedja– OKQ8. Företaget har knappt 30 % av marknaden i Sverige gällande bensinförsäljning. I och med den nya strukturen ägs bolaget till hälften av det kuwaitiska bolaget Kuwait Petrolium International (Q8) och till hälften av OK Ekonomiska förening.

Sammanslagningarna fortsatte 2012 då OKQ8 Sverige gick samman med Q8 Danmark vilket skapade ett större skandinavisk bolag med gemensam struktur.

Deras bensinstationer kännetecknas av ett stort fokus på bilen och dess behov. Många av stationerna har biltvätt, GDS-hallar och bilverkstäder. Utbudet är även stort på reservdelar och enklare verktyg. Via hemsidan kan man ange sitt registreringsnummer och därmed få fram exakt vilken reservdel som passar.

Utöver bensinstationer med dess breda utbud har även OKQ8 en del finansiella tjänster. De har ett antal försäkringar samt både lån och kreditkort för privatpersoner och företag.

Fördelar med OKQ8s kreditkort

OKQ8 erbjuder sina kunder medlemskort, betalkort och kreditkort. Med medlemskortet ges återbäring vid inköp på OKQ8 och man får tillgång till erbjudanden hos företaget. Betalkortet ger samma förmåner som medlemskortet men går även att betala med. Dessutom ges ränta på insatt kapital.

Det kort som däremot ger flest förmåner är kreditkortet OKQ8 VISA. I likhet med de övriga korten är det utan årsavgift och ger bonus på alla inköp hos företaget. Detta kreditkort ger däremot även bonus på inköp i butiker utöver OKQ8. Vid köp hos OKQ8 ges en bonus på 2 %. Det gäller då exempelvis inköp av drivmedel, bilförsäkringar, biltvätt och hyrbilar.

Vid köp i andra butiker (ej konkurrerande verksamhet) ger en bonus på upp till 0,6 %. Löser man in checken hos bensinstationen ges kontanter motsvarande 0,3 % och väljer man att handla för den ges ett värde motsvarande 0,6 %. År 2016 införde företaget även ”Dubbelt Upp”. Det betyder att om man handlat över en viss gräns (Dubbelt-upp värdet) dras denna speciella bonus av på kreditkortets skuld.

Likt betalkortet ges sparränta på insatt kapital. Det är relativt ovanligt bland kreditkort även om det är vanligt på s.k. bensinkreditkort.  Betalas en resa till minst 75 % med kreditkortet ingår en reseförsäkring.

Ansök om kreditkort från OKQ8